TURN-KEY

En leverantör - från start till nyckelfärdig lösning.

 

 

Vi erbjuder projektering och utbyggnad av större och mindre Turn-Key projekt. Vi har samarbete med  gräventreprenörer med stor erfarenhet av grävning av Turn-Keyprojekt inom telekom.

Vi utför projektering och dokumentation med projektledare och tekniker på plats för utförande av jobb. Vi ser till helhetsbilden och planerar utifrån förutsättningar.

Dokumentation

Efter slutfört projekt får du dokumentation utifrån Post och teletilsynets riktlinjer och krav.

Se gärna referenser för några exempel på utförda uppdrag.